Vad garanterar våra Digital Support tjänster?

Med Fusion Digital Support så garanteras kunden en kvalitativ, enkel, kontrollerad och kostnadseffektiv lösning där Fusion Support tar ansvar för kundens Service Desk via ett så kallat SPOC (Single Point of Contact) förfarande. Målet är att ge kunden en tydlig, enkel och transparent kontaktyta mot tjänsten så att slutanvändarna kan använda den i sin vardag.

Hel Funktion

 • Service Desk – Single Point of Contact
  • Ärendehantering enligt ITIL Processer
   • Incident
   • Request
   • Change
   • Problem
   • Knowledge
  • Bedrivs off-site eller on-site
  • Telefoni med menystyrning
  • ITSM system inklusive portal med FAQ
  • SLA/KPI mätning och rapportering
  • Leveransuppföljning med vårt kundteam

Del i Funktion

 • Support
  • Bedrivs off-site i Fusions lokaler och kan beställas i olika funktioner
  • 1st line
  • 2nd line
  • 3rd line
  • Beredskap
  • Kväll
  • Helger
  • Leveransuppföljning med vårt kundteam

Onsite Funktion

 • Fusion levererar en eller flera resurser till befintlig leverans utifrån kundens önskemål
 • Resurserna arbetar ute i kundens lokaler
 • Datadriven hantering och förändringsarbete
 • Ökade synergier genom användandet av integrerade och process-stödjande system
 • Uppfattas som en utmanande leverantör som har kundnyttan i fokus
 • Mobil tjänst
  • Tjänster går att leverera oberoende av lokal eller lokation
 • Vi är ITIL baserade
  • Processer och arbetssätt är inte branschbundna
 • Personalutveckling
  • Vi tror inte på traditionella Service Desk roller
 • Undviker personberoende
  • Bred funktion där många kan mycket
 • Leveransuppföljning

Resursleverans

 • Fusion levererar en eller flera resurser till befintlig leverans utifrån kundens önskemål
 • Resurserna arbetar i kundens lokaler
 • Leveransuppföljning
Se referenscase här