Digital IT-support - Vad garanterar våra digitala support tjänster?

Med Fusions Digitala IT-support så garanteras kunden en kvalitativ, enkel, kontrollerad och kostnadseffektiv lösning där Fusion Support tar ansvar för kundens support via ett så kallat SPOC (Single Point of Contact) förfarande. Målet är att ge kunden en tydlig och transparent kontaktyta mot tjänsten så att slutanvändarna kan använda den i sin vardag.

Digital Funktion

 • Support – Single Point of Contact
  • Ärendehantering enligt ITIL Processer
   • Incident
   • Request
   • Change
   • Problem
   • Knowledge
  • Bedrivs off-site eller on-site
  • Val av kontaktvägar (självserviceportal, chat, mail och telefon)
  • Ärendehanteringssystem
  • SLA/KPI mätning och rapportering
  • Leveransuppföljning med vårt kundteam

Digital Onsite Funktion

 • Fusion levererar en eller flera resurser till befintlig leverans utifrån kundens önskemål
 • Resurserna arbetar ute i kundens lokaler
 • Datadriven hantering och förändringsarbete
 • Ökade synergier genom användandet av integrerade och process-stödjande system
 • Uppfattas som en utmanande leverantör som har kundnyttan i fokus
 • Mobil tjänst
  • Tjänster går att leverera oberoende av lokal eller lokation
 • Vi är ITIL baserade
  • Processer och arbetssätt är inte branschbundna
 • Personalutveckling
  • Vi tror inte på traditionella support roller
 • Undviker personberoende
  • Bred funktion där många kan mycket
 • Leveransuppföljning
Se referenscase här