Fusion Advisory

När Fusions konsulter tar sig an olika projekt gör de det med målsättningen att hjälpa våra kunder att skapa digitala funktioner genom datadrivna beslut. Vi arbetar metodiskt med förändringsledning för att säkerställa en stabil och pålitlig leverans.

Förändringsledning

Förändring handlar om att skapa ett nytt framtida scenario. Förändringsledning handlar om att stödja de individer som påverkas av förändringen. Det är först när de anställda förstår, stödjer och anpassar sig till förändringen som resultat uppnås och en mätbar effekt kan uppnås.

Fusion Analys

Förstudier som leder till en dokumenterad nulägesbeskrivning med förslag till förbättringsområden.

Projekt/Transitionsledare

Erfaren och driven projektledning ser till att funktionalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet säkerställs i varje projekt. Projektledaren arbetar enligt kundens modell eller enligt annan överenskommelse.