Fusion Advisory

När Fusions konsulter tar sig an olika projekt gör de det med målsättningen att hjälpa våra kunder att skapa digitala funktioner genom datadrivna beslut. Vi arbetar metodiskt med förändringsledning för att säkerställa en stabil och pålitlig leverans.

Förändringsledning

Förändring handlar om att skapa ett nytt framtida scenario. Förändringsledning handlar om att stödja de individer som påverkas av förändringen. Det är först när de anställda förstår, stödjer och anpassar sig till förändringen som resultat uppnås och en mätbar effekt kan uppnås.

Fusion Analys

Förstudier som leder till en dokumenterad nulägesbeskrivning med förslag till förbättringsområden.

Projekt/Transitionsledare

Erfaren och driven projektledning ser till att funktionalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet säkerställs i varje projekt. Projektledaren arbetar enligt kundens modell eller enligt annan överenskommelse.

Leveranssäkerhet

Vi strävar efter att vara i teknikens framkant och att arbeta med rätt människor och bra verktyg. Detta tillsammans med proaktivitet vet vi är nyckeln till ökad leveranssäkerhet.

Proaktivt

Med förståelse för kundens målsättning och behov kan vi alltid ta lösningen ett steg till och uppnå lite mer. Lönsamhet för våra kunder.

Framgång

Vi arbetar nära våra kunder för att skapa anpassade tjänster som är sömlöst integrerade, effektiva och hållbara långt in i framtiden.

Enkelhet

Med användarvänliga lösningar förenklar vi tekniken så att både interna agenter och externa slutanvändare kan nyttja dess fördelar. Vi vill visa er hur enkel och effektiv IT faktiskt kan vara.