AUTOMOBIL IT-SUPPORT

Moderna bilar blir alltmer digitala och uppkopplade till olika IT-system för underhåll och service. Det innebär ökade utmaningar för den traditionellt sett analoga bil- och servicebranschen. Sedan 2016 är Fusion Support specialister på IT-support för bil- och servicemarknaden. Med vår kompetens hanterar vi digitala försäljnings-, kundservice- och verkstadssystem för återförsäljare.

Programvaran i verkstadsdatorerna som används vid diagnostik och felsökning är en kritisk faktor för funktionen i bilverkstäderna. En dator som saknar den senaste programuppdateringen riskerar att stoppa hela produktionen i verkstaden. Det innebär risk för långvariga produktionsstopp och förlorade intäkter som följd. Därför ser vi till att IT-systemen alltid är uppdaterade till den senaste versionen. Vi gör det digitalt, och vi gör det på distans.

IT-support för BMW:s återförsäljare

Ett exempel är vårt samarbete med återförsäljare för BMW, där vi idag supportar 16 anläggningar runt om i Sverige. BMW släpper varje vecka 1-2 uppdateringar av sitt IT-system, som berör tusentals bilar på våra vägar. Därför arbetar våra ITIL-certifierade IT-tekniker kväll och natt för att säkerställa att IT-systemen är uppdaterade  när verkstadspersonalen kommer till jobbet.

”Vi är en ledande partner inom IT-support för bil- och servicemarknaden och har en bra bild av vilka utmaningar och behov som finns i branschen.” – Niclas Almgren, grundare av Fusion Support.

Konsulttjänster underlättar återförsäljarnas vardag

Förutom uppdaterings- och installationstjänster erbjuder vi hantering av relaterade incidenter och förfrågningar. Vi erbjuder också övriga konsulttjänster som underlättar och effektiviserar återförsäljarnas kundservice och försäljning.

Kundcase: IT-support för BMW ISPI next

BMW:s återförsäljare Holmgrens Bil efterlyste kompetens och erfarenhet av ISPI Next och support kring samma funktion, vilket är en av Fusion Supports nischade tjänster. Supportfunktionen består av ITIL-certifierade IT-tekniker. Uppdraget är att installera och uppdatera BMW:s IT-system, men framför allt att agera som support för ISPI Next-relaterade incidenter och förfrågningar.

Vilket värde skapar funktionen för våra kunder? Vår expert Hampus Lindgren, CTO på Fusion Support, förklarar.

– BMW släpper kontinuerligt uppdateringar till sina service- och verkstadssystem och vi säkerställer att de senaste versionerna finns på plats och fungerar. Våra kunder uttrycker att de upplever trygghet och kvalitet samt att de själva frigör tid till att fokusera på sin kärnverksamhet. Vår strävan är att göra det komplexa enkelt i relation till kunden. Vi jobbar idag med 16 bilanläggningar för BMW i Sverige och ser ett ökat intresse kring den här typen av funktion, både nationellt och hos våra grannländer i norden, konstaterar Hampus Lindgren.