Utmaning

När Aspia blev ett eget bolag 2018 behövde de snabbt få upp en IT servicedesk med anpassade arbetsrutiner och processer. Det var startskottet för samarbetet mellan Aspia och Fusion Support. Aspia stod även inför en systemtransformation där de skulle byta ut 56 system till 16 molnbaserade system. En förflyttning som påverkade hela verksamheten.

Lösning

Genom partnerskap med Fusion Support fick vi hjälp med helhetsåtagandet att bygga upp servicesdesken från grunden. En förstudie genomfördes för att identifiera verksamhetsbehovet. Utifrån förstudien byggde vi upp funktionen från grunden tillsammans med Fusion Support. Utöver det var Fusion Support en viktig partner vid systemflytten för både den befintliga driften och förändringsarbetet.

Resultat

Digital trygghet
Genom rådgivning av Fusion Support infanns sig en digital trygghet i verksamheten trots stora IT-förändringsprojekt.

Transparens
Transparens i samarbetet för att tillsammans nå den gemensamma målbilden.

Helhetspartner
En partner för både befintlig drift och förändringsarbete.