ÅRET DÄR SERVICESDESKENS VERKSAMHETSNYTTA BLEV TYDLIGARE ÄN NÅGONSIN!

2020 har varit ett väldigt speciellt år för oss alla och även för oss på Fusion Support som startades vid årsskiftet. När samhället fick ställa om till distansarbete var det mycket diskussioner och oroligheter om hur arbetet skulle fortskrida när stora delar av verksamheterna runt om i landet sköttes hemifrån. Servicedesken kom högt upp på verksamheternas agendor och var en central del att lyckas ställa om till distansarbete på kort tid.

I tider av hemarbete har användaren i större utsträckning vänt sig till Servicedesken istället för den IT kunniga kollegan som annars brukar sitta intill. Det har bidragit till att trycket hos våra servicedeskfunktioner har ökat i år vilket vi ser som en positiv trend. Vi hoppas på att få fortsatt förtroende av användarna att dom vänder sig till oss med ALLA IT-relaterade ärenden så att medarbetarna kan fokusera helhjärtat på sin kärnverksamhet.

Internt på Fusion Support har det även varit ett händelserikt år. Att starta upp ett nytt bolag när corona slog till och samtidigt få ordning på distansarbetet hos våra servicesdeskfunktioner som var under högre belastning än vanligt var utmaningar vi ställdes inför. När vi insåg att vi skulle vara hemma under en längre tid tog vi beslutet att satsa ytterligare på företagskultur och vi tog hjälp av Culture by Design. Att bygga företagskultur remote har varit utmanande men samtidigt en rolig resa. Mina topp 3 lärdomar från detta år:

1)    Sätt relationen i centrum, kunna höra alla och få med alla på tåget och visa vart vi ska. Alla på Fusion Support är med och bestämmer resan tillsammans.

2)    Se bortom siffrorna och fokusera på individerna. Våra medarbetare är i frontlinjen och möter våra kunder dagligen. En ”röd” person i en servicedesk smittar av sig på resten av gänget. Genom att se varje individ och fånga upp frågor i tid förebygger vi detta.

3)    Närhet i kommunikationen vid distansarbete. Vi har aktivt arbetat med ett öppet klimat där medarbetarna ska kunna säga vad man vill och få bort medarbetar till chef ”filtret” där medarbetare känner att man kan ta upp både ris och ros.

2020 blev starten för Fusion Support. 2021 kommer vara ett fortsatt händelserikt år för Fusion Support där vi tar nästa steg både när det kommer till vår företagskultur, men även nya spännande affärer.

Med först lite efterlängtad julledighet😊

God jul och gott nytt år önskar vi på Fusionsupport!