AUTOMOBIL IT-SUPPORT

FÖR BILÅTERFÖRSÄLJARE

Vi erbjuder uppdaterings- och installationstjänster samt hantering av relaterade incidenter och förfrågningar för bil- och servicemarknaden. Vi erbjuder också övriga konsulttjänster som underlättar och effektiviserar återförsäljarnas kundservice och försäljning.

UPPDATERING AV SYSTEM

Programvaran i verkstadsdatorerna som används vid diagnostik och felsökning är en kritisk faktor för funktionen i bilverkstäderna. En dator som saknar den senaste programuppdateringen riskerar att stoppa hela produktionen. Det innebär risk för långvariga produktionsstopp och förlorade intäkter som följd. Därför ser vi till att IT-systemen alltid är uppdaterade till den senaste versionen.

HISTORIA

Moderna bilar blir alltmer digitala och uppkopplade till olika IT-system för underhåll och service. Det innebär ökade utmaningar för den traditionellt sett analoga bil- och servicebranschen. Sedan 2016 är Fusion Support specialister på IT-support för bil- och servicemarknaden. Med vår breda kompetens hanterar vi digitala försäljnings-, kundservice- och verkstadssystem för återförsäljare.

”Vi är en ledande partner inom IT-support för bil- och servicemarknaden och har en bra bild av vilka utmaningar och behov som finns i branschen.”

Niclas Almgren, grundare av Fusion Support