IT-RÅDGIVNING

BEHÖVER NI ASSISTANS MED IT-FRÅGOR?

Baserat på vår metod förändring till funktion analyserar vi verksamhetens behov och bygger sedan kundanpassade, kompletta funktionslösningar för alla typer av IT-frågor. Vi skapar önskade förändringar hos våra kunder och bidrar operativt med att få funktionslösningarna på plats i verksamheten. Våra IT-konsulter tar sig an varje projekt med målsättningen att hjälpa ert företag att skapa digitala funktioner baserade på datadrivna beslut. Med hjälp av metodisk förändringsledning säkerställer vi sedan en stabil och pålitlig leverans.

FÖRÄNDRINGSLEDNING SKAPAR POSITIV EFFEKT

Förändring handlar till stor del om att skapa ett nytt framtida scenario. Förändringsledning handlar om att stödja de individer som påverkas av förändringen. Det är först när medarbetarna förstår, stödjer och anpassar sig till förändringen som ett lyckat resultat och en mätbar positiv effekt kan uppnås. 

FUSION ANALYS KLARGÖR FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Inom området Fusion Analys gör vi grundliga förstudier som leder till en dokumenterad nulägesbeskrivning med relevanta förslag till förbättringsområden. 

VÅRA PROJEKT- OCH TRANSITIONSLEDARE SÄKERSTÄLLER LEVERANS

Med erfaren och driven projektledning ser vi till att funktionalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet säkerställs i varje projekt. Projekt- och transitionsledaren arbetar enligt vår kunds modell eller annan överenskommelse.