IT-RÅDGIVNING

Baserat på vår metod förändring till funktion analyserar vi verksamhetens behov och bygger en kundanpassad, komplett funktionslösning för all IT-support. Vi skapar önskade förändringar hos våra kunder och bidrar operativt med att få funktionslösningarna på plats i verksamheten. Våra IT-konsulter tar sig an varje projekt med målsättningen att hjälpa ert företag att skapa digitala funktioner baserade på datadrivna beslut. Med hjälp av metodisk förändringsledning säkerställer vi sedan en stabil och pålitlig leverans.

IT-rådgivning med operativt stöd

Vår tjänst IT-rådgivning med operativt stöd riktar sig till företag och organisationer som vill ha förslag på förbättringsåtgärder eller planerar större förändringar inom sin IT-miljö. Ett typiskt scenario är ett företag som driver sin egen IT-support, eller planerar att flytta en befintlig servicedesk från en extern leverantör in i den egna verksamheten. För att hantera alla komplexa frågor som dyker upp krävs specialkompetens. Här kan Fusion Support bidra med kompetens och erfarenhet under hela projektet. Vi kan stödja verksamheten med hela förstudien och analysen, samt driva projektet och förändringsledningen. Vi hjälper även till med att hantera processer och gränsdragningar mellan aktörer, samt operativa delar som att bygga upp ärendehanteringssystem. Kort sagt, Fusion Support bidrar med IT-rådgivning och operativt stöd i den omfattning som behövs för att lyckas med en framgångsrik förändring.

”IT-branschen förändras hela tiden och vi vill hjälpa våra kunder med transformationen till framtidens digitala IT-support. Med bred kunskap och erfarenhet stödjer vi utvecklingen genom att vara IT-rådgivare och mentorer.” – Niclas Almgren, grundare av Fusion Support.

Förändringsledning skapar positiv effekt

Förändring handlar till stor del om att skapa ett nytt framtida scenario. Förändringsledning handlar om att stödja de individer som påverkas av förändringen. Det är först när medarbetarna förstår, stödjer och anpassar sig till förändringen som ett lyckat resultat och en mätbar positiv effekt kan uppnås.

Fusion Analys klargör förbättringsområden

Inom området Fusion Analys gör vi grundliga förstudier som leder till en dokumenterad nulägesbeskrivning med relevanta förslag till förbättringsområden.

Våra projekt- och transitionsledare säkerställer leverans

Med erfaren och driven projektledning ser vi till att funktionalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet säkerställs i varje projekt. Projekt- och transitionsledaren arbetar enligt vår kunds modell eller annan överenskommelse.