DIGITAL IT-SUPPORT

IT-SUPPORT

Många företag och organisationer upplever stora utmaningar när det gäller att supportera sina slutanvändare och kunder. Lösningen är vår tjänst Digital IT-support som innebär att företaget eller organisationen köper en lösning som exakt motsvarar behoven i verksamheten. Ofta innebär det en hel funktionslösning men det kan även vara en del av en tjänsten, exempelvis endast en First line. Vi kan även erbjuda support som ett komplement till större företag och organisationer med behov av specialfunktioner.

DIGITAL IT-SUPPORT SOM FUNKTIONSLÖSNING

En funktionslösning innebär i praktiken att vi bygger en kundanpassad funktion till en fast kostnad. Vi tar ansvar från förstudie och lösningsförslag till hela transformeringsprocessen, migrering, testning och slutligen i drifttagning av lösningen. Under hela genomförandet har vi nära samarbete och tydliga gränsdragningar med kundens övriga partner, exempelvis driftpartner och systemägare.

Fusion Supports koncept Digital IT-support garanterar en kvalitativ, kontrollerad och kostnadseffektiv lösning. Målsättningen är att ge företag och organisationer en tydlig och transparent kontaktyta mot tjänsten, så att varje slutanvändare kan uppnå förbättrad produktivitet och kvalitet i sin vardag.

 • Support – Single Point of Contact
  • Ärendehantering enligt ITIL Processer (världens mest använda ramverk för IT-tjänstleveranser)
   • Incident
   • Request
   • Change
   • Problem
   • Knowledge
  • Bedrivs off-site eller on-site
  • Val av kontaktvägar (självserviceportal, chat, mail och telefon)
  • Ärendehanteringssystem
  • SLA/KPI mätning och rapportering
  • Leveransuppföljning med vårt kundteam
 • Fusion levererar en eller flera resurser till befintlig leverans utifrån dina önskemål
 • Resurserna arbetar på plats i era lokaler
 • Datadriven hantering och förändringsarbete
 • Ökade synergier genom användandet av integrerade och processstödjande system
 • Uppfattas som en utmanande leverantör som har kundnyttan i fokus
 • Mobil tjänst
  • Tjänster går att leverera oberoende av lokal eller lokation
 • Vi är ITIL baserade (världens mest använda ramverk för IT-tjänsteleveranser)
  • Processer och arbetssätt är inte branschbundna
 • Personalutveckling
  • Våra on-site tekniker arbetar med att hjälpa våra kunder på plats (kombinationen av kunskaper och kompetens är bredare än hos first line support)
 • Inget personberoende
  • Bred funktion där många av medarbetarna kan mycket om mycket
 • Leveransuppföljning

”Vi är väldigt nischade inom den här branschen, och med vår breda kunskap och långa erfarenhet kan vi bygga exakt den funktionslösning som ditt företag behöver.”

– Niclas Almgren, grundare av Fusion Support.

Erfarenhet

Bra referenser

Fortsatt förbättringsarbete

Specialistkompetens